Kinderen met een ernstige gedragsstoornis

Kinderen en jongeren met een gedragsstoornis vertonen vaak ernstig negatief gedrag (vb. normen en regels overtreden, agressie, diefstal, liegen, ongehoorzaam,...) op regelmatige basis en in verschillende omgevingen. Hun gedrag treedt vaak al een lange tijd op en heeft een impact op hun functioneren. Vaak ligt een samenspel van opvoedingsfactoren en aanlegfactoren aan de basis van deze stoornis.