Baby's en peuters met ontwikkelingsstoornissen

 

 

Het betreft baby’s en peuters (0 tot 3 jaar) die problemen hebben op verscheidene ontwikkelingsdomeinen zoals het bewegen, de spraak en/of de taal, de intelligentie, de persoonlijkheid, het gedrag en de sociale vaardigheden. Om te kunnen starten met revalidatie is het noodzakelijk dat deze kinderen contact kunnen maken met de mensen om zich heen, geen intensieve medische verzorging nodig hebben en in staat zijn om te leren en wat ze geleerd hebben ook toe te passen in hun functioneren thuis, in het  kinderdagverblijf, bij de onthaalmoeder of op school. Een specifiek behandelingsaanbod wordt voor deze jonge kinderen georganiseerd.

 

Bij de informatiefolders vindt u meer uitleg in de folder vroegrevalidatie.