Kinderen met een verstandelijke beperking

Deze kinderen hebben beperkte verstandelijke mogelijkheden. Hun ontwikkeling verloopt over de ganse lijn beduidend trager dan normaal mag verwacht worden.

Hun taal en motoriek is vaak gestoord. Velen onder hen stellen bovendien gedragsproblemen of hebben problemen in de omgang met leeftijdsgenootjes.

Verstandelijk beperkte kinderen leren moeilijk nieuwe vaardigheden aan en hebben moeite met het begrijpen van verhaaltjes, opdrachten of vragen.