Kleuters met complexe ontwikkelingsstoornissen

Het gaat hier om  kinderen met  een taalontwikkelingsachterstand : deze hebben grote problemen met de uitspraak van klanken en woorden  en een te beperkte woordenschat voor hun leeftijd, bovendien begrijpen ze vaak niet wat hen met woorden wordt uitgelegd. Dit gebrek aan taal en de moeilijke verstaanbaarheid vormen een hindernis in hun contacten met leeftijdsgenootjes.

Kinderen die kampen met motorische stoornissen kunnen eveneens tot deze doelgroep gerekend worden. 

Naast deze uitgesproken problematieken vertonen de meeste van bovenvermelde kinderen vaak aandachtsproblemen, gedragsproblemen, faalangst of andere emotionele problemen.