De vereniging

Het Centrum Ambulante Revalidatie ‘DAT’ is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in 1996 en erkend door het RIZIV in 1998. Het Centrum Ambulante Revalidatie telt twee afdelingen.

Centrum Ambulante Revalidatie DAT te 3300 Tienen, Houtemstraat 115b (maatschappelijke zetel)
Centrum Ambulante Revalidatie DAT te 3200 Aarschot, Langdorpsesteenweg 129.

Algemene Directie:

mevrouw Dewit N.

Medische Directie:

Dr. Litière L.

 

De Raad Van Bestuur bestaat uit:

Voorzitter:                         de heer Hermans J.
Vice –voorzitter:                 mevrouw Honinckx M.
Secretaris:                         mevrouw Honinckx M.
Gedelegeerd-Bestuurder:    de heer Holemans L., belast met het dagelijks bestuur
Leden:                              
de heer Jordens A.
de heer Tuerlinckx M.
de heer Schellens G.
de heer Lambeir B.
mevrouw Raymaeckers A-M.
mevrouw Betrains C. 

De Algemene Vergadering bestaat uit:

De leden van de Raad van Bestuur,
Aangevuld met: 
de heer Herinck H.,
de heer Litière L.,
de heer Struyven H.,
mevrouw Cuypers L.