Tussenkomst in kosten

Zowel voor het onderzoek als voor de revalidatie, wordt een aanvraag tot terugbetaling van de revalidatiekosten bij het ziekenfonds ingediend. Voor elke doelgroep bepaalt het RIZIV de toegestane maximale revalidatieduur of aantal zittingen.

De financiële tussenkomst in de revalidatie door de betrokkene bedraagt momenteel € 1,88 remgeld per sessie.