Psychologen, orthopedagoge en maatschappelijk assistente

   

De psychologen, orthopedagoge en maatschappelijk assistente richten zich tot de volgende doelgroepen:

Kinderen die het moeilijk hebben met:

Sociale vaardigheden, zelfregulering/gedragsregulering, aandacht, verwerking van traumatische gebeurtenissen, faalangst en andere angsten, depressieve gevoelens, omgaan met hun beperkingen t.g.v. een stoornis of syndroom, spelontwikkeling.

Ouders
die een hulpvraag hebben rond
:

Het vermoeden van een bepaalde problematiek van hun kind, de opvoedkundige aanpak, de verwerking van de gestelde diagnose, de aanpak van hun kind met een bepaalde problematiek: vb. autismespectrumstoornis, ADHD, NLD, ontwikkelingsdyspraxie, verstandelijke beperking.

 

De psychologen, orthopedagoge en maatschappelijk assistente fungeren als brug tussen het revalidatiecentrum en de omgeving van het kind. Daarbij wordt steeds getracht een vertrouwensband op te bouwen met de ouders, de school en andere mogelijke betrokkenen (vb thuisbegeleidingsdiensten).

 

De psychologen, orthopedagoge en maatschappelijk assistente begeleiden de ouders en het kind in hun  traject voor, tijdens en na de revalidatie: de ouders wegwijs maken bij aanvang (intake en adviesgesprek), indien nodig ondersteunen tijdens het revalidatieprogramma van hun kind, en bij beëindiging van revalidatie eventueel zoeken naar gepaste opvolging.