Logopedisten

Logopedisten houden zich bezig met communiceren: alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van taal. De logopedist geeft therapie en advies aan mensen die problemen hebben met
mondelinge, schriftelijke, verbale of niet-verbale communicatie. Ook houdt zij zich bezig met de spraak- en taalontwikkeling.

Lees-, schrijf-, en rekenstoornissen (dyslexie, dysorthografie en dyscalculie) vinden hun oor­sprong in tekorten in het taalvermogen van het kind. Het kind heeft problemen met het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal (spellen). Maar ook het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen) verloopt moeilijk. Bij rekenstoornissen is er sprake van een achterstand voor specifieke rekenvaardigheden.