Voorstelling

Wie zijn wij?

Het Centrum Ambulante Revalidatie ‘DAT’ onderzoekt en behandelt kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsstoornissen (spraak, taal, geheugen, concentratie, motoriek, enz...).

Ook gehoorpatiënten kunnen terecht in ons centrum (kinderen en volwassenen) tot en met 31 december 2017. Indien men nog in behandeling is kan deze nog ononderbroken verder gezet worden voor maximum 2 jaar. 

 

 

Kinderen kunnen op zeer jonge leeftijd terecht in het Centrum Ambulante Revalidatie.

De algemene doelgroepen vindt U verder omschreven.

De doorverwijzing gebeurt via een arts.

Zowel het onderzoek als de behandeling moet multidisciplinair (meerdere disciplines) en ambulant zijn (revalidanten keren terug naar huis na iedere interventie). De behandeling gebeurt individueel of in groep.

Het Centrum Ambulante Revalidatie is erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid  (nr9.53.607.97).

Het Centrum Ambulante Revalidatie is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (R/607I en R/607II) Sterrekundelaan 30, 1210 Brussel.

 

 

Vanaf 1 juli 2014 is Vlaanderen bevoegd voor het beleid van de Vlaamse Centra voor Ambulante Revalidatie. Er werden overgangsprotocollen afgesproken tussen de federale overheid en de gemeenschappen, waarin werd bepaald dat het RIZIV voor de CAR de dossiers volgens de huidige procedure zal blijven behandelen tot 31 december 2018.