Voorstelling

Corona


Graag brengen we u op de hoogte over de corona-maatregelen voor onze zorggebruikers geldend vanaf 2 november.


Elke vorm van behandeling en begeleiding zal zoveel mogelijk gewaarborgd blijven. Face-to-face contacten blijven dan ook de standaard. Groepssessies worden vervangen door individuele sessies.  Hiervan kreeg u reeds bericht via de groepsverantwoordelijken. Oudergesprekken en netwerkoverleggen gebeuren zoveel mogelijk online. Indien deze in het centrum doorgaan gebeuren deze volgens alle geldende preventieve maatregelen. Mogelijks worden sommige kind-sessies vervangen door online-sessies. Wanneer er via  eeldbellen activiteiten plaatsvinden gaf u hiervoor uw schriftelijk akkoord.

 

 

Verder is het essentieel om aandacht te blijven vestigen op maatregelen zoals voorheen afgesproken. Het is belangrijk om steeds een mondmasker te dragen. Er is maximum 1 begeleider toegestaan. Onze wachtzaal is beperkt toegankelijk. Therapeuten kunnen geen feedback geven tussen de therapieën door maar staan steeds open voor een gesprek op afspraak.

 

Uw kind mag niet naar het centrum komen indien er sprake is van  minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere
duidelijke oorzaak :   

1.      hoest  


2.      Dyspnoe (kortademigheid)  


3.      thoracale pijn (pijn op de borst)  


4.      plots geurverlies of smaakverlies  


5.      koorts zonder duidelijke oorzaak  


OF   

minstens twee van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak:   

1.      spierpijn  


2.      vermoeidheid  


3.      rhinitis (neusloop, verstopte neus, niezen)  


4.      keelpijn  


5.      hoofdpijn  


6.      gebrek aan eetlust  


7.      waterige diarree   


OF   


verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest, allergie…), zonder andere duidelijke oorzaak.  


Om de veiligheid van onze therapeuten en de continuïteit van onze zorg te waarborgen, kan bij twijfels aan de gezondheidstoestand van het kind de temperatuur gemeten worden  of gevraagd worden het kind terug mee naar huis te nemen. We houden een registratie bij van alle aanwezigen in het centrum.

Meer informatie vindt u in  het addendum van het therapeutisch contract dat u reeds bezorgd werd.

Al onze medewerkers zetten zich met veel bereidwilligheid en energie in om de hulpverlening op een kwaliteitsvolle en veilige manier te blijven bieden. We zijn er voor jullie om
samen door deze moeilijke periode te komen.  We hopen dan ook te mogen rekenen op jullie medewerking en bedanken jullie voor jullie inzet.  

Wie zijn wij?

Het Centrum Ambulante Revalidatie ‘DAT’ onderzoekt en behandelt kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsstoornissen (spraak, taal, geheugen, concentratie, motoriek, enz...).

Kinderen kunnen op zeer jonge leeftijd terecht in het Centrum Ambulante Revalidatie.

De algemene doelgroepen vindt U verder omschreven.

De doorverwijzing gebeurt via een arts.

Zowel het onderzoek als de behandeling moet multidisciplinair (meerdere disciplines) en ambulant zijn (revalidanten keren terug naar huis na iedere interventie). De behandeling gebeurt individueel of in groep.

Het Centrum Ambulante Revalidatie is erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid  (nr9.53.607.97).

Het Centrum Ambulante Revalidatie is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (R/607I en R/607II) Sterrekundelaan 30, 1210 Brussel.

 

 

Vanaf 1 juli 2014 is Vlaanderen bevoegd voor het beleid van de Vlaamse Centra voor Ambulante Revalidatie. Er werden overgangsprotocollen afgesproken tussen de federale overheid en de gemeenschappen, waarin werd bepaald dat het RIZIV voor de CAR de dossiers volgens de huidige procedure zal blijven behandelen tot 31 december 2018.