Therapie

 

Voor iedere revalidant stellen we een handelingsplan op.
Hierop staan de doelstellingen in het algemeen en per discipline
vermeld. Dit plan wordt grondig besproken na ongeveer een maand
therapie. Inbreng van de ouders of de revalidant is steeds mogelijk en
gewenst.

De behandeling is steeds multidisciplinair. De therapie bestaat uit minimum 2 sessies van één uur per week.

Er gaat minstens twee maal per jaar een consultatie bij een arts door.

We organiseren regelmatig overlegmomenten met, en begeleiding van de ouders alsook met alle andere betrokken instanties (school, CLB, CGG, artsen,...).

Een behandeling wordt afgerond in onderling overleg met alle
betrokkenen of na het verlopen van de maximaal toegestane
behandelingsduur vastgelegd in de conventie met het RIZIV.