Onderzoek en advies

De onderzoeken zijn altijd multidisciplinair d.w.z. dat u of uw kind door verschillende therapeuten zal onderzocht worden. Er is steeds een consultatie bij de arts van het centrum en afhankelijk van de problematiek komt men bij de psychologe, orthopedagoge, maatschappelijk assistente, logopediste, ergotherapeute, psychomotorisch therapeut(e),kinesiste, audiologe.

De beschikbare gegevens van andere diensten (artsen, centrum voor leerlingenbegeleiding - CLB, centrum voor ontwikkelingsstoornissen - COS, e.d.m.) worden aangevuld met de bevindingen uit de verschillende onderzoeken binnen het centrum.

Als de onderzoeken afgerond zijn, worden de resultaten op het team besproken.

Nadien nodigen wij u uit voor een adviesgesprek. Alle gegevens worden besproken en we doen een therapievoorstel of, indien behandeling in ons centrum niet nodig blijkt, verwijzen we u door of krijgt u tips.