Aanmelding en kennismaking

Het eerste contact met het Centrum Ambulante Revalidatie gebeurt meestal telefonisch door de ouders, op hun eigen initiatief of op aanraden van een externe instantie (vb. geneesheer, Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS), Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), enz.)

Wij bezorgen u een vragenlijst die u zelf invult.

Na ontvangst hiervan maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
Tijdens dit eerste gesprek trachten we een zo volledig mogelijk beeld van de problematiek te krijgen. We lichten de werking van het centrum toe en leggen de verschillende stappen in het revalidatieproces uit.

Afhankelijk van de problematiek komt u op de wachtlijst terecht of trachten we u door te verwijzen naar een andere instantie.