Corona

Corona

 

Sedert 9 juni werden de richtlijnen van de overheid versoepeld op basis waarvan we kunnen evolueren naar een normalisatie van onze werking.

We zijn nu terecht gekomen in de fase van het ‘nieuwe normaal’.

 

Dit betekent dat we al onze activiteiten kunnen hernemen maar dat we hierbij wel de algemeen geldende veiligheidsmaatregelen consequent moeten blijven respecteren.

Hiermee wordt bedoeld:  een goede handhygiëne, 1,5 meter afstand houden of het dragen van een mondneusmasker in geval de afstand niet kan worden gegarandeerd.

 

Tevens moet het CAR  “DAT” beschikken over een registratiesysteem in het kader van  contactopsporing.  Dit laatste is van cruciaal belang om de epidemie verder onder controle te houden. 

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over deze nieuwe fase maar staan u graag te woord in geval iets niet duidelijk is of u nog vragen hebt. 

 

 

 

 


 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn verregaande maatregelen van kracht die een belangrijke impact hebben op het dagelijkse leven.

Deze maatregelen zijn geldig tot 3 mei 2020.

Nadien wordt de situatie verder geëvalueerd. Ook voor CAR ‘D.A.T.’ is de impact van deze gezondheidscrisis duidelijk voelbaar. Wij doen er echter alles aan om gedurende deze hele crisis toch klaar te staan voor alle zorggebruikers. 


Het CAR ‘D.A.T.’ blijft open.
Om te kunnen voldoen aan de maatregelen en ons steentje bij te dragen in destrijd tegen de verdere verspreiding van het Coronavirus, zijn de therapeutendruk in de weer om hun aanbod op één ander manier tot bij de zorggebruiker tekrijgen.

Dit vraagt een grote inspanning en veel creativiteit van zowel onze therapeuten alsonze zorggebruikers. We hebben als centrum echter een lange traditie van nauwe samenwerkingmet onze zorggebruikers en deze sterkte gooien we nu ten volle in de strijd.Momenteel trachten wij ons aanbod te organiseren via telefoon, mail envideochat.

 


 Bereikbaarheid


Wij zijn van maandag tot en metdonderdag bereikbaar van 9u tot 16u via onze telefoonlijnen;

  • 016 80 39 80 Tienen

  • 016 55 18 80 Aarschot

 

Op vrijdag zijn we telefonisch enkel in de voormiddag bereikbaar, tussen 9u en 12u, via dezelfdenummers.

 

 Via mail zijn onze therapeuten steeds bereikbaar.