Kinderen en volwassenen met een gehoorstoornis

 

 

 

Vanaf 1 januari 2018 worden er geen nieuwe revalidatieprogramma's opgestart voor deze doelgroep.

Kinderen die al in deze doelgroep een lopende tegemoetkomingsakkoord hebben, kan nog maximum 2 jaar de revalidatie ononderbroken verder gezet worden.

 

 

Kinderen

Dit betreft kinderen die niet of sterk verminderd horen. De gehoorstoornis kan aangeboren zijn of verworven. Het gehoorverlies kan ook blijvend of tijdelijk zijn.

Belangrijk in elk geval is het vroegtijdig onderkennen. Gelukkig kan een aangeboren gehoorverlies dankzij de systematische gehoortest door Kind en Gezin reeds in de eerste levensweken opgespoord worden.

Door onmiddellijke en aangepaste revalidatie kan het verdovingsproces worden tegen gegaan waardoor de nadelige invloed op de algemene ontwikkeling voorkomen of sterk verminderd wordt.

Volwassenen

Een verworven gehoorverlies kan ontstaan na ziekte, ongeval of langdurig verblijf in lawaaierige ruimtes. Dit zal uiteraard de communicatie en de sociale contacten verstoren.

Deze belemmeringen kunnen echter een zodanige impact hebben op het functioneren dat ze aanleiding geven tot psychische problemen. Iemand die niet meer hoort wat er in zijn omgeving verteld wordt, kan overdreven achterdochtig worden. Tevens valt het niet uit te sluiten dat een verworven gehoorstoornis kan leiden tot een depressie, angsten of een sociaal isolement.