Audiologen


D
e audiologoen in ons centrum staan in voor het evaluren en het revalideren van het gehoor.

Omdat het gehoor bij peuters en kleuters belangrijk is in fuctie van de taalontwikkeling, wordt er door onze audiologen een screening uitgevoerd. Hierbij kan een audiologisch onderzoek uitsluitsel geven over eventuele (tijdelijke) gehoorproblemen. Er is eveneens een nauwe samenwerking met de Neus-Keel-Oor-Arts(en) en onze logopedisten om de gehoorproblemen nauw op te volgen.

Naast de screening kan er gehoorrevalidatie gegeven worden aan kinderen en volwassen met een hoorapparaat of een cochleair implantaat. De taak van de audiologe bestaat voornamelijk uit het verbeteren van de spraakverstaan via hoortraining. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de integratie van de gehoorpatiënten in het dagdagelijkse leven. De revalidatie kan eventueeel aangevuld worden met het trainen van het spraakafzien (liplezen); het bekijken van extra hulpmiddelen thuis, op school of op het werk, psychosociale begelieiding en groepsbegeleiding. Er wordt daarvoor samengewerkt met logopedisten (maatschappelijk assistenten en psychologen).